De familie van Moorsel- van Duijnhoven


Voor de mensen die willen weten hoe het met de privacy is geregeld bij, Jouwweb.nl, de provider van deze site, is het volgende misschien van belang. Voor de algemene voorwaarden klik op de link wet op de privacy, en op deze link vind je ook de verwerkersovereenkomst en nog meer privacywetgeving.
Verder verklaar ik dat er door deze website geen telefoonnummers, adressen of mailadressen of namen bewaard worden op deze site, mochten er zaken vermeld worden waar je het niet mee eens bent graag een bericht naar de site door middel van het mailadres onder op iedere pagina. We proberen altijd om vooraf toestemming te krijgen voor plaatsing van foto's of teksten.
Toon Sanders.


Welkom

Welkom op de website van de familie van Moorsel-van Duijnhoven.
De naam "zoektocht naar stamhouder" dekt niet helemaal de lading van deze site, dit is maar een klein onderdeel van het geheel. Boven in het menu kun je nog naar drie pagina's meer, en daar duiken we van laten we zeggen, jullie opa en oma, naar 1700 of omstreeks die tijd.
Deze pagina, waar je nu op bent, gaat van jullie opa en oma samen, naar het heden toe, althans dat hopen we, met de medewerking van jullie moet dat lukken.
Onderaan de pagina vinden jullie een mailadres, daar kun je alles kwijt wat op je hart ligt, bij wijze van spreken dan hé!!
En voor alle duidelijkheid: iedere afbeelding of foto is te vergroten door erop te klikken.
Alle informatie die op de drie pagina's staan boven in het menu kun je allemaal vinden op het net.
Deze pagina hieronder zal voornamelijk gevuld worden met foto's verhalen etc. van jullie zelf, maar alleen als we daar van ieder van jullie toestemming voor krijgen.


Wie de stamhouder in een familie is, is niet zomaar te beantwoorden, klik maar eens op deze link: 'stamhouder' en ontdek dat er veel mogelijkheden zijn.

We zullen dus terug moeten gaan in de tijd van onze voorouders om uit te zoeken wie de stamhouder nu eigenlijk is.
In de volgende tekst is het misschien iets duidelijker:

Een stamhouder is iemand die een geslacht of familienaam in stand houdt door kinderen te verwekken. Nu niet alleen zonen maar ook dochters voor hun uit een huwelijk geboren kinderen hun eigen familienaam kunnen kiezen, houden niet alleen zonen een familienaam in stand. Tegenwoordig kunnen dus ook dochters stamhouders zijn.

Gehuwde ouders kunnen - bij de geboorte van het eerste kind - kiezen welke achternaam het kind krijgt, die van de vader of van de moeder. Maken zij geen keuze, dan krijgt het kind de naam van de vader. De gemaakte keuze geldt ook voor alle volgende kinderen die in het gezin geboren worden. Ook bij de adoptie van het eerste kind kunnen de ouders kiezen.

Als de ouders niet gehuwd zijn, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Als de vader het kind erkent, kunnen de ouders kiezen voor de achternaam van de moeder of de vader. Deze keuze vindt plaats bij de erkenning. De erkenning van het kind kan ook plaats vinden voor de geboorte van het kind. De naamkeuze vindt dan op dat moment plaats.

Hieronder een voorbeeld van de erkenning volgens bovenstaande tekst.

Hierboven het geboortebewijs waar de de naam van de boreling Antonius Martinus Saris is gegeven.

En hierboven een stukje uit de huwelijksakte no: 10 waarin de hier links genoemde Antonius Martinus Saris erkend en gewettigd wordt door Francis Sanders bij zijn huwelijk met Maria Saris op 7 mei 1908.
Zijn naam wordt dan Antonius Martinus Sanders.
En rechts uit het bevolkingsregister een uittreksel waaruit blijkt dat de eerder ingevulde naam van Saris met rode pen is veranderd in Sanders, zoals in het stukje hierboven al wordt aangekondigd.
Hier onder een iets duidelijker beeld.


Het is ondertussen duidelijk dat het niet zo simpel is om een stamhouder aan te wijzen in een familie, wel is duidelijk dat het gaat om de voortzetting van de familienaam en of dat komt van een zoon of dochter is in deze tijd blijkbaar niet zo belangrijk meer.
Hierboven, in de kop van de site, staat een foto van de familie van Moorsel-van Duijnhoven en van deze familie gaan we eens kijken of we iets naar boven kunnen krijgen wat de stamhouder aangaat. En we gaan van start met de twee zonen op de foto: Piet en Johan van Moorsel.
Die twee zonen hebben ook ieder twee zonen, Piet heeft een zoon en die heet Jan, en Johan heeft een zoon en die heet Roland.
Jan en Roland hebben tot nu toe geen kinderen en als dat zo blijft moeten we op zoek naar de echte stamhouder van de familie van Moorsel - van Duijnhoven.
En aangezien de dames op bovenstaande foto, getrouwd zijn en de naam van de man zijn gaan voeren, of in geval van Anna niet getrouwd is, is het onwaarschijnlijk, dat daar een opvolger bij zit die de naam van Moorsel in de toekomst voort gaat zetten.
Noodgedwongen moeten we dus op zoek naar een familielid dat de naam van Moorsel zou kunnen voortzetten. En dat kunnen we misschien achterhalen op de pagina van de familie van Moorsel.

Johannes van Moorsel.

Henrica Maria van Duijnhoven

Geboortebewijs van
Johannes van Moorsel.

Trouwakte deel 1 van Johannes en Henrica.

Trouwakte deel 2 van Johannes en Henrica.

En van links naar rechts: Tante Jet, Oma, Tante Anna, Ome Piet, Tante Jans, Tante Mien, Tante Nellie, Opa en Ome Jan.
En zo te zien was dit op de trouwdag van Mien en Piet

 

We gaan dus terug in de tijd dat Johannes van Moorsel geboren wordt en aangegeven wordt op het gemeentehuis van Lierop. Want op dat geboortebewijs staat een hele hoop informatie die we nodig hebben om verder te komen. Op het geboortebewijs staat namelijk wie de vader en wie de moeder is, en de juiste datum van geboorte, en van daaruit kunnen we weer verder om te kijken of Johannes de oudste was en of er nog meer kinderen geboren zijn waar een stamhouder uit te halen is.
In het lijstje hier rechts onder kun je het resultaat zien van de zoektocht naar broers en zussen van Johannes.
Opa Johannes krijgt 4 dochters en twee zonen, en uit die twee zonen zou dus de stamhouder moeten komen.
Maar tot nu toe zijn nog geen zonen geboren, voor zover we weten dan, van de zonen van Piet en Jan
. Het meest waarschijnlijke is dan dat we de stamhouder moeten zoeken bij de broer van Johannes en dat is dus Petrus zoals je hieronder rechts in het lijstje kunt zien kunt zien.


Op het geboortebewijs van Johannes van Moorsel, is te zien dat zijn ouders waren Petrus van Moorsel en Johanna van den Eijnde.
Petrus is geboren op donderdag 4 mei 1854 en overleden op 14 juni 1910.
Johanna geboren op 30 augustus 1860 en overleden op 27 juni 1929.
Petrus en Johanna zijn getrouwd op 12 januari 1894.
Hier links op de afbeelding de geboorteakte van Petrus van Moorsel, en ook op deze akte kunnen we weer lezen wie de ouders zijn van Petrus.
Maar eerst gaan we kijken of opa Johannes nog broers en zussen heeft, hier rechts het resultaat.

Broers en zussen van opa Johannes van Moorsel.

Petronella van Moorsel 4 december 1894, en is overleden in het St. Anna ziekenhuis in Geldrop op 12 juli 1973.
Johannes van Moorsel 20 december 1895 en is
overleden op 21 oktober 1980
.
Johanna Maria van Moorsel 27 januari 1897, en is overleden op 7 april 1897.
Petrus van Moorsel 25 juni 1898 en is
overleden op 23 maart 1982.
Anna Maria van Moorsel 1 oktober 1901, en is overleden op 9 mei 1902.
Wilhelmus van Moorsel 8 november 1903,
datum van overlijden niet bekend

Uit bovenstaande blijkt dat de stamhouder zeer onwaarschijnlijk voortkomt uit de kinderen van opa Johannes van Moorsel, en daarom zullen we dus deze moeten zoeken bij de broers van Johannes. Uit het rijtje hier rechtsboven blijkt dat Johannes 3 zussen en 2 broers had, twee van de zussen zijn vrij kort na de geboorte overleden: Johanna Maria 3 maanden na de geboorte en Anna Maria 8 maanden na haar geboorte. Van de twee broers is waarschijnlijk Wilhelmus de jongste, ook vrij vroeg overleden maar hier is tot nu toe geen zekerheid over. Van Petrus geboren op 25 juni 1898 weten we meer van en daar gaan we op de pagina van de familie van Moorsel mee verder en vinden jullie veel meer informatie.
En hieronder gaan we verder met de zonen en dochters van Johannes en Henrica Maria, jullie opa en oma.


En we beginnen met de oudste: Petrus Johannes ofwel ome Piet.

Links een uittreksel uit het bevolkingsregister van Lierop, en daar kunnen we op zien dat Petrus Johannes van Moorsel, is geboren in Lierop op
21 november 1924, en ze woonden toen in de Groenstraat 107. En ook dat Anna Johanna, tante Anna, op 30 maart 1926, en Johanna Petronella, tante Jans, op 30 april 1927, daar zijn geboren.

Ook kunnen we daarop zien dat ze op 22 augustus staan ingeschreven in het bevolkingsregister van Geldrop.
Helaas hebben we daar nog niks van terug kunnen vinden, maar we blijven zoeken en als we dat tegen komen laten we het hier zeker zien.

In het midden de twee mannen van Moorsel die voor de stamhouder gaan zorgen, en rechts en links Petrus Johannes van Moorsel. Ja en met die knappe mannen in beeld komen natuurlijk ook de knappe dames in zicht, maar eerst nog een mooie van Piet die aan het eggen is bij de Elderse Molen.

En voor Piet was dat Mientje van Berlo, links tussen twee zussen in en midden als opgroeiende tiener, terwijl ze rechts en hieronder al een hele dame is.

Foto uit 1938 van wat later tante Mientje zou worden, en haar zus Mies met twee vriendinnetjes op het Creyl in Heeze.

Hierboven een foto van Opa en Oma van Berlo met op de voorgrond Riki en Mieke en op de achterste rij staande van links naar rechts: tante Riek met Miep, daarlangs opa en oma dan Mien en tante Truus, op oma's verjaardag in 1955.


Links een paar mooie foto's van tante Mien, die helaas veel te vroeg gestorven is.

 

Hierboven uittreksel uit het register van Heeze waarin je kunt zien wanneer Mien is geboren en wie de vader en moeder is, en natuurlijk de broers en zussen van dat moment. En dat ze een tweelingbroer en zus heeft, geboren op 24 januari 1925, en op de derde en vierde regel van onder, kun je zien hoe ze genoemd werden.

En het gaat wel vlug zo hé, nog maar net verkering en dan al trouwen maar ja het gaat niet anders als je niet meer materiaal voor handen hebt. Foto helemaal links is Café den Hemel Creijl 36 Heeze met Izaak, Mientje en Koos. De middelste en rechtse foto hoeft eigenlijk geen nader commentaar dat is duidelijk de trouwdag van Piet en Mientje.

En we houden het tempo er maar goed in, we zijn nu toch bezig. Van trouwen naar wonen en van wonen naar kinderen krijgen is een koud kunstje op deze manier hé!! Na hun huwelijk zijn Piet en Mientje bij de ouders van Piet op de boerderij in het dorp gaan wonen. Daar werd ook Mieke geboren de eerste van de drie. Rechts de enige 2 foto's die we hebben van het "houteren huiske" zoals het genoemd wordt.
In feite, als ik het goed begrepen heb, heeft Piet een bouwkeet op de kop getikt en zo vertimmert dat erin gewoond kon worden, en dat is op zich al een prestatie om de woningnood, zelfs ook in die tijd, te omzeilen. Het was wel wat achteraf en daar was Mientje weer minder blij mee, maar was niet bang want als er gevaar dreigde hing daar altijd nog een geweer langs de deur. En zoals ik uit betrouwbare bron vernomen heb was Mientje niet te flauw om hem te gebruiken ook.

En na verloop van tijd werd Riki daar in het houtere huiske geboren. Plek om spelen was er volop denk ik met vlak bij de bossen en de landerijen van de boeren.
En niet te vergeten de kerk met kerkhof was ook een mooie plek om te ravotten voor de twee zussen. Maar wat nog ontbrak was een stamhouder, en daar werd dan ook aan gewerkt.

Op de linkse foto tante Maria schoonzus van Mien met de drie kinderen van Piet en Mien, en op de middelste foto Mien met Miep van tante Riek. En op de rechtse foto Mien en de buurvrouw van Hertenkampstraat 8, Bep van Gils, met haar zoon Jan.

 

En hierboven is hij dan De Stamhouder:
Jan van Moorsel.

En zoals gezegd er moest voor een stamhouder gezorgd worden, maar daar was plaats voor nodig natuurlijk, en dat werd gevonden in een huis tegenover de kerk, en waarschijnlijk gehuurd van opa Johannes. Hieronder in de middelste woning.

Het spitje zoals het in Mierlo genoemd wordt.
Foto: Wesley Sanders.

En hieronder nog een paar mooie jeugdfoto's van het hele gezin. En voor het album klik je hier.

Na de laatste gezinsuitbreiding werd er weer verhuist en wel van het 'Spitje" naar de Hertenkampstraat 8.

Hertenkampstraat 8 links en midden en rechts met nichtje Miep uit Eindhoven, staande in de auto van ome Piet.

Het is maar goed dat we niet van tevoren weten wat ons te wachten staat!!


Maar helaas wordt Mien ziek en wel zo erg dat het ongeneeslijk is in die tijd.
En op 19 november 1967 overlijdt Mien in de kliniek in Bakel.

In de Hertenkampstraat had je op uitzicht op de molen van Mierlo die in het centrum van het dorp stond, inmiddels nog meer naar het centrum verplaatst. De Heemkundekring heeft ook nog informatie over de molen.
Ook de Elderse molen is vroeger nog ooit in werking geweest.
De molens in Mierlo en Geldrop zijn te bezoeken

Ja en kleine kinderen worden groot, de dames hebben al grote kinderen, maar Jan helaas niet dus we moeten dus verder zoeken naar een stamhouder.

In de tijd dat Piet in de Hertenkampstraat woonde heeft hij ook zijn tweede vrouw leren kennen, Annie Vogels, en is daar ook getrouwd.
Na de Hertenkampstraat werd er een nieuw huis gekocht aan de Munnikenakker 16, ook in Mierlo, en van daaruit is zijn middelste dochter Riki getrouwd.
En nog een tijd later heeft Piet zelf een huis laten bouwen aan de Doornbos 10 en weer iets later verkocht en het huis aan de Kerkakkers 27 in Mierlo gekocht, en daar is hij ook ziek geworden, en op 31 december 1980, overleden in het Sint Anna ziekenhuis.


Hierboven het bidprentje van Piet, en nog een foto van Piet en Mien samen, is geen mooie foto maar wel veelzeggend nietwaar?

Op de foto boven een wand met allemaal getekende portretten van de hele familie van Piet en Mien, getekend door, Jan van Moorsel zoon van Piet, en daaronder nog een foto met de familie van Berlo.

Hoe het met Piet en Mien vergaan is kunnen we hierboven lezen en zien, en we gaan hieronder verder met de kinderen, omdat we natuurlijk ook willen weten hoe het hun vergaan is. En zoals gebruikelijk gaan we van start met de oudste en dat is in dit geval Mieke.
Voor alle duidelijkheid, we hebben van alle drie, Mieke, Riki en Jan toestemming om verhalen en foto's te plaatsen, maar we doen dit wel in goed overleg natuurlijk.
Blader gerust eens door het album, daar plaatsen we vooral foto's in die niet op de pagina staan, en kan voorzien worden van het nodige commentaar indien nodig.


We gaan hieronder verder met Mieke de oudste dochter van Mien en Piet.


Foto hierboven, de overbekende bouwkeet waar Piet en Mien een thuis in gemaakt hadden, bij gebrek natuurlijk van voldoende betaalbare woningen in die tijd. Waar heb ik dat toch meer gehoord, nog niet veel anders sinds 70 jaar geleden!!!! Maar Mieke is niet geboren in die bouwkeet, ze is geboren op de boerderij van opa en oma van Moorsel aan de Dorpstraat. Alleen Riki is geboren in de keet en Jan is geboren in het huis aan de Pastoor de Winterstraat
Maar voordat er kinderen kwamen werd er eerst getrouwd natuurlijk, zie de twee linkse foto's.
Langs de trouwfoto's een foto van alle kinderen die Piet en Mien hebben gekregen, links Mieke in het midden Jan en rechts Riki.
Daaronder nog een foto van Piet ongeveer van de uit diezelfde tijd.

Op de foto hierboven staan Mieke en Riki samen met moeder Mien


Nog een paar mooie foto's van Piet en Mientje. En hieronder ook nog een paar bijzonder mooie en van het hele gezin!!


Mieke is getrouwd geweest met Theo Driessen de vader van hun kinderen, hieronder wat foto's met Theo. En niet te vergeten de trouwfoto natuurlijk.

Aan dit stuk wordt nog gewerkt dus wordt vervolgt....


We gaan verder met Piets tweede dochter en ook de middelste van zijn drie kinderen Riki.
Geboren, zoals Piet altijd zei, in het rampjaar 1953 op 9 mei in Mierlo, en inmiddels alweer iets ouder dan op de jeugdfoto's hierboven. Ze is getrouwd op 26 november 1971, in het gemeentehuis van Mierlo, met Toon Sanders geboren op 24 augustus 1946 in Eindhoven. Maar voor het zover was eerst verloofd, want het was verliefd, verloofd en getrouwd nietwaar. Maar eerst nog een paar mooie jeugdfoto's.

En nog van iets later.

Zo rond deze tijd, tenminste wat leeftijd betreft, zal het toch wel geweest zijn heb ik het vermoeden, in ieder geval verliefd dat is zeker!!!
Maar het was zeker geen 2e kerstdag toen.

En elkaar goed leren kennen was ook belangrijk, nog steeds eigenlijk alhoewel dat er soms niet op lijkt.
En als je dan zover bent dan komt trouwen in zicht hè, eerst voor de wet en daarna voor de kerk, dat lag er maar aan waar je vandaan kwam natuurlijk.

Ja, trouwen voor de wet en voor de kerk waren in die tijd twee verschillende zaken. Vooral het tijdstip was belangrijk en een tijd na de wettelijke "inzegening" kwam onvermijdelijk de kerkelijke inzegening.

Ja, van het jonge schoolmeisje naar een jonggetrouwde vrouw is een grote stap, maar je zal zien, een jonge meid is goed op de toekomst voorbereid.

Op de foto's de vader en stiefmoeder van de bruid langs de bruidegom, en andersom ook de vader en moeder van de bruidegom langs de bruid.
En de twee jonge dames voor het paar zijn dochters van de bruidegom zijn zus.

Na een tijdje hard werken kunnen we wel even ontspannen nietwaar?? Want voor dat je er erg in hebt ben je al bezig met het volgende. En dat was Bas.

Wie had dat durven voorspellen in die tijd hé, niet geheel onverwachts natuurlijk en al meteen in de wandelwagen. In het midden de "Mierenhoop" beneden voorop hard aan het werken in de grond hoofd omlaag.
In de tijd dat Riki aan het bevallen was van bas 6 juli 1973, is een zus van Opa van Moorsel, Petronella van Wilderen- van Moorsel in dezelfde tijd 12 juli 1973, overleden in het St. Anna ziekenhuis.
Later is hij gaan leren voor sportduiker, mooie hobby als je van water houdt.

Ja, zo worden ze vlug jongvolwassen hé!! En dat water heeft ons altijd aangetrokken. Linksboven en midden onze Bas in een oude duikuitrusting waarin je kon lopen over de bodem als je tenminste voldoende gewicht meenam. In totaal weegt zo'n uitrusting toch gauw 100 kg. Foto rechts, zo kan het leven eindigen van een duikfles, maar wel in het water waar hij thuishoort, en daar hebben we nog lang plezier van gehad!!
Wij deden het wat kalmer aan zoals je kunt zien op de drie foto's hieronder.

Op de foto links zijn we gestrand op zee, en is het reddingsvlot omgeslagen, en dat moesten we samen weer zeewaardig overeind zien te krijgen.
En op de foto midden daar moet je in als je de regels overschrijdt en te lang en te diep onder water bent gebleven, en dat is een tank om je weer onder druk te zetten om je te redden van de duikersziekte. En op de foto rechts, zoonlief is dat mannetje in het midden, zijn we onderweg naar een eiland wat midden in het gebied van het Great Barrier Reef ligt.

Rechts wat spelen in de Ardennen, midden een mooie foto onder water in zeeland en rechts een ijsduik met rechts Riki en links haar buddy en in het midden de standby duiker, en uiteraard zorgvuldig aangelijnd.

Maar we zaten echt niet altijd onder water hoor we deden ook nog wel eens iets anders, kamperen bijvoorbeeld of reizen naar Amerika, Riki heeft daar haar peetoom Harry proberen op te zoeken maar was net te laat, hij is vlak voor dat ze met een tante en nicht afreisden overleden. Maar tante Sjaan stond erop dat ze toch kwamen.
Jullie begrijpen dat het familie was van tante Mien van Berlo. En rechts een foto van de camper waar we een deel in Australië mee langs de kust van Brisbane naar Cairns zijn getrokken. Als je daar meer van wilt zien kun je kijken op www.toonsanders.nl

In de tussentijd natuurlijk niet stilgezeten, en alle kappersdiploma's gehaald die er toen maar te halen vielen zowel voor dames als voor heren. Daarna begonnen als ambulant kapper, wat ze nu zzp noemen en heeft vele mooie kapsels en blije mensen gemaakt, zoals hierboven de oudste dochter van Mieke, Hanneke.

Ja en als je dan zoveel verhalen verteld over Australië, dan komen de twee kleinzonen natuurlijk vertellen dat ze dat ook wel eens willen zien!!!
En die twee kleinzonen zie je hierboven links Joey en rechts Wesley. Inmiddels 24 en 23 jaar jong, hieronder nog wat foto's uit vervlogen tijden.

Vooral de logeerpartijen bij tante Mieke waren zeer in trek en altijd avontuurlijk. Hieronder volgen nog enkele hachelijke momenten!!

Waar zouden ze toch dat avontuurlijke van hebben??

Links Joey, en midden alle twee en rechts Bas. Wil je meer zien van Joey, want hij heeft mooie reizen gemaakt dan klik op de link: de reizen van Joey.
De site opent met een nieuwe pagina.


We gaan verder met de jongste van het drietal Jan, hieronder rechts op de foto.

Op de foto hierboven zie je links oma van Moorsel-van Duinhoven. Midden tante Nelly en Jean louis, en rechts Mientje en Jan.Dit zijn toch wel de oudste foto's die we van Jan hebben denk ik eind jaren 50 begin 60.
Op de linkse foto met tante Maria en zijn twee "allerliefste" zussen, 1 of misschien 11/2 jaar oud wie zal het zeggen.
De bovenste foto van de twee hier links zal een jaar of 11/2 later gemaakt zijn.
De onderste van de twee, daar weten we meer over, deze is gemaakt door een schoolfotograaf in het jaar 1961 en daar hebben we er meer van gezien onder andere ook bij de foto's van Mieke.

Jan zit altijd vol verhalen en we zullen uiteraard ook hier er een paar van vertellen natuurlijk.
Bij de foto's hierlangs komt het verhaal los van moeder Mien die Jan naar de kleuterschool brengt
s'morgens op de fiets en dat Jan alweer voor de deur thuis stond voordat moeder Mien terug was van het wegbrengen.
En dat dit meerdere keren gebeurt zou zijn, dat kunnen we direct geloven, Jan kennende!!!

 

De twee foto's hierlangs zijn van iets latere datum, samen met zijn grote vriend Cleo Rongen waar hij vele avonturen mee beleefde en ook streken uithaalde zoals gebruikelijk voor jongens in die leeftijd.
Op de rechtse foto is de wei te zien van Branten en daar liep een sloot langs. Op een gegeven moment was er in de sloot een explosie van jonge kikkers ontstaan, waarom is onbekend, maar Jan en Cleo vingen er een halve emmer vol van en liepen naar huis in de Hertenkampstraat en gooiden de emmer leeg in de keuken. 
Daar waren op dat moment zijn twee "allerliefste" zussen, Mieke en Riki, aan het werken en je kan je voorstellen dat toen de uitdrukking gillende...... is uitgevonden. Uren later werd de laatste kikker in de huiskamer opnieuw gevangen.

Deze twee foto's zijn gemaakt in de Hertenkampstraat, nu in 2020 is de situatie wel iets verandert, er is het een en ander bijgebouwd dus die wei zul je niet meer tegen komen denk ik.
Vergeet vooral niet op de foto's te klikken voor een vergroting.

Ook vertelde hij het verhaal van het vele vissen met Cleo, op een gegeven moment zitten ze aan de waterkant en Cleo moest even doen wat de kiepen niet kennen en Jan bleef achter zittend op een muurtje turend naar zijn dobber. Hij ziet opeens beweging in zijn linkerooghoek en kijkt naar links, zit daar een rat langs hem zo groot als een big van een varken. Na een tijd naar elkaar gekeken te hebben springt de rat plotseling in het kanaal waar ze op dat moment aan het vissen waren.
Geen schrik gehad maar wel een bijzondere ervaring.

Aan vrienden nooit gebrek, Jan kon met iedereen goed opschieten jong en oud, en was altijd in om wat te leren, hij was best leergierig en wilde en wil nog steeds het naadje van de kous weten!!!


Op de twee foto's links, hadden Riki en ik nog niet zo lang verkering zo te zien aan de leeftijd van Jan.
Maar de vader van Riki , Piet, wou natuurlijk wel eens weten wat voor vlees hij in de kuip had gekregen en kwam op een verjaardagsfeestje bij ons thuis en dat stond hem wel aan hoorde ik later.
Op die linker foto is ook nog Sjef van de Vossenberg te zien, en die is kameraad geweest met de broer van Piet, Jan of zoals ze hem toen noemden: Hantje.
En op de rechter foto is te zien dat Jan toen al erg creatief was, en dat is hij altijd gebleven. Kijk maar eens op de foto hieronder naar een wand met tekeningen van zijn hand!!  


Tussen de tijd van de tekeningen hierboven en de twee foto's rechts is ook heel wat gebeurt, maar omdat we daar geen foto's bij kunnen laten zien, slaan we die een stukje over. Maar we kunnen wel wat vertellen natuurlijk, Jan is ondertussen getrouwd met Will Hamoen en op de foto's hierlangs is zij te zien vlak bij elkaar op de foto links en rechts. Later zijn zij gescheiden maar na een korte tijd hebben ze de vriendschap weer opgepakt en het gaat nu beter dan ooit.

Links zijn ze samen te zien bij het havenhoofd in Eindhoven waar duikclub Discovery Dive een middag hield om aandacht te krijgen voor de duiksport.
Jan heeft een hele lange tijd de kost verdient met een schoonmaakbedrijf waarvan een groot deel werd besteed aan de glazenwasserij, een eigen hoogwerker hoorde tot zijn bedrijfsuitrusting. Toen hij trouwde heeft hij de naam omgedoopt in Hamo van Hamoen en Moorsel.

Later heeft hij de naam weer omgezet in van Moorsel, maar de relatie met Will is nog even goed, je ziet wel je kan ook goede vrienden zijn zonder dat papiertje.
Dit was het verhaal van Jan.


 

Heb je iets voor de site? Of vragen? Laat het ons weten, alles is welkom, foto's, verhalen, enz. enz. Via e-mail toonsanders@kpnmail.nl zijn we altijd te bereiken.