Familie van Moorsel


Wanneer je een familie hebt is er bijna altijd een mannelijke kant en een vrouwelijke kant, en bij de familie van Moorsel is het niet anders.
De mannelijke kant is van Moorsel en de vrouwelijke kant is van Duijnhoven, en we gaan nu aan de gang met de familie van Moorsel.
En daar gaat deze pagina over, over opa van Moorsel en zijn familie.
Wat er na opa van Moorsel komt willen we laten zien op de pagina van de familie van Moorsel-van Duijnhoven.

Bovenstaand de geboorteakte van Johannes van Moorsel, en daar kunnen we zien dat hij geboren is op 20 december 1895.
En kunnen we zien dat hij een zoon is van, Petrus van Moorsel en zijn vrouw Johanna van den Eijnde.
Dat maakt het zoeken naar voorouders een stuk makkelijker. Hier rechtsboven de geboorteakte van Petrus van Moorsel van 4 mei 1854 de vader van Johannes.

Hierboven de geboorteakte in Lierop, van Petrus van Moorsel, de vader van opa van Moorsel.
Hieronder gaan we nog iets verder met de voorouders van opa van Moorsel, want we willen graag weten of opa broers en zussen had, en natuurlijk gaan we dat verder uitzoeken. Op onderstaand uittreksel staat Johanna Maria van Moorsel er niet op, maar zetten we uiteraard wel in de lijst.

Links en hierboven de trouwakte van Petrus van Moorsel met Johanna van den Eijnde.
Op de afbeelding helemaal rechts zien we een afbeelding van het bevolkingsregister van Lierop.
Maar om verder te komen met onze zoektocht naar de voorouders van opa van Moorsel moeten we het geboortebewijs van Petrus in de gaten houden want daar staat weer de vader en moeder van hem op.
Onder de afbeelding rechts hebben we de namen gezet zodat je weet wie de de zussen en broer van opa van Moorsel zijn.

Hieronder volgen de namen zoals omschreven.
Petrus van Moorsel geb. 4 mei 1854 en overleden op 14 juni 1910.

Johanna van den Eijnde geb. 30 augustus 1860 en is overleden op 27 juni 1929.

Petronella van Moorsel geb. 4 december 1894

 

Johannes van Moorsel geb. 20 december 1895

 

Johanna Maria van Moorsel geb. 27 januari 1897 en overleden 7 april 1897.


Petrus van Moorsel geb. 25 juni 1898

Anna Maria van Moorsel geb. 1 oktober 1901 en overleden 9 mei 1902

Wilhelmus van Moorsel geb. 8 november 1903

De geboorteakte van Johanna dan den Eijnde.

Geboorteakte van Johanna Maria van Moorsel

Overlijdensakte van Johanna Maria van Moorsel

Zoals uit bovenstaande blijkt had opa van Moorsel 3 zussen en 2 broers. Johanna Maria heeft echter maar 3 maanden geleefd, hierboven het geboortebewijs en daarlangs het overlijdensbewijs.  Anna Maria heeft maar 7 maanden geleefd, waarvan hieronder de geboorteakte en de overlijdensakte.  Van de derde zus die tevens zijn oudste zus was hebben we ook het een en ander gevonden wat zeker de moeite van het bekijken waard is. En we beginnen met de geboorteakte van Petronella die je hieronder rechts vind.

Geboortebewijs van Anna Maria van Moorsel.

Overlijdensbewijs van Anna Maria van Moorsel.

Geboorteakte van Petronella van Moorsel.

Bovenstaand een uittreksel uit het bevolkingsregister van Lierop waar we een hele hoop gegevens uit kunnen halen.
Als eerste dat Petronella op 31 januari 1923 is getrouwd met jan van Wilderen uit de Groenstraat 110 A122 in Lierop.
De naam op de eerste plaats in de lijst is van Antonius van Wilderen de vader van Jan die als tweede staat.
Dan komt Petronella en daaronder de kinderen van dat moment 18 juli 1932.
En zoals je kunt zien is er een tweeling geboren op 18 juli 1932: twee dochters, en het mooie is we hebben ook nog een foto van de boerderij van de familie van Wilderen.

                                      Hierboven de huwelijksakte van jan van Wilderen en Petronella van Moorsel.

De derde boerderij aan de rechter kant is de boerderij van de familie van Wilderen. Daar heeft Petronella nog een tijd doorgebracht.En rechts hoe de situatie anno 2020 is. (foto Wesley Sanders)

Hieronder een gedeelte van een uittreksel uit het bevolkingsregister waar uit blijkt dat Petronella en Johannes allebei in maart 1911 ingeschreven staan in Mierlo. En dat Petrus de vader is overleden in 1910. Zij waren toen 16 en 15 en waarschijnlijk zijn ze gaan werken bij iemand in Mierlo.
En links het bidprentje van Petronella uitgegeven bij  het overlijden op 12 juli 1973, en de begrafenis op het parociekerkhof in Lierop. 

Hierboven links, een uittreksel uit Lierop, waarop te zien is dat op 1 januari 1890 is ingeschreven Peter van Moorsel geboren op 4 mei 1854 en woont op de Groenstraat 91 en gehuwd is op 12 januari 1894 met nummer 5 op de lijst Johanna van den Eijnden.
Verder kun je zien dat er een dienstmeid en een dienstknecht op staan (heb ik niet verzonnen die namen, ze staan er echt op) en niet te vergeten de postbode.
Daaronder staan dan de kinderen, maar nu kun je ook zien dat de uittreksels uit de gemeentelijke administratie soms moeilijk te volgen zijn. Jullie opa Johannes is er later tussen gepland kijk maar eens goed naar de nummering deze is gewoon aangepast.
Op het middelste uittreksel is Johannes, Petronella, Wilhelmus en Petrus te zien.
Het meest rechtse uittreksel laat zien dat Johanna, moeder van Johannes, waarschijnlijk samen met een broer en een zus woont op 1 januari 1921 Dorp A25.
Ook wonen daar Petronella, Petrus en Johannes bij. Johanna is overleden op 27 juni 1929 zoals je kunt zien in de helemaal rechtse kolom van het document. Johannes is op 26 februari 1923 gekomen uit Mierlo en op 26 april 1923 weer vertrokken, waarschijnlijk naar Mierlo in verband met zijn trouwenLinks een uittreksel uit het dienstboden register van de volkstelling uit 1900 en zoals je kunt zien is Johannes ingeschreven op 1 januari 1921 en op 23 april 1921 weer vertrokken naar Mierlo, terwijl hierboven gezegd wordt dat hij op de 26e is vertrokken naar Mierlo.


We gaan verder met Petrus van Moorsel een broer van Johannes, want we hebben nu Petronella en Johannes gehad en van de twee andere dochters valt niet zo heel veel van te vertellen omdat ze vrij kort na hun geboorte zijn overleden.
Daarom blijven er nog twee broers over: Petrus en Wilhelmus, en met Petrus gaan we verder.

Links zien we het geboorte uittreksel van Petrus op 25 juni 1898 in Lierop. Hij is overleden op 23 maart 1982 in Bakel en begraven in Deurne. En zoals je rechts kunt zien is hij getrouwd op 11 februari 1933 met Johanna Maria Berkers en krijgen 7 kinderen.
Ze krijgen eerst Johanna Maria van Moorsel en dan komt Petrus Johannes maar helaas overlijdt deze jongeman op een leeftijd van zeven jaren.
Zij zijn gaan wonen op Achterbroek  B84 in Lierop maar op 9 april 1936 vertrokken naar Hoogdonk L165 in Deurne/Liessel.

Hier links, onder het geboortebewijs van Petrus, staat een uittreksel uit het bevolkingsregister van Lierop, waarin bijna alles wat in bovenstaand verhaaltje is te lezen, terug kunt vinden. En hieronder rechts nog de geboorteakte van Johanna Maria.

Om een indruk te geven van de omgeving van Achterbroek, waar Petrus en Johanna Maria  hun gezin starten, hebben we bovenstaande foto's gemaakt in juli 2020 en de fotograaf was Wesley Sanders.
We gaan vanaf hier verder met de laatste broer van Johannes, Wilhelmus, geboren op 8 november 1903.


We moeten natuurlijk wel aantonen dat Wilhelmus een zoon is van Petrus van Moorsel en Johanna van den Eijnden. We hebben geen uittreksel uit het geboorteregister, daarom moeten we het doen met het bevolkingsregister. Hier links langs kun je bijna het gehele gezin zien staan op een uittreksel van een volkstelling uit 1900, alleen Johanna Maria staat er niet op want zij is overleden in 1897. In de eerste rij staat de datum van inschrijving, in de tweede rij staat de achternaam, en in de derde rij de voornamen en in de vierde rij staat tot welke betrekking de desbetreffende persoon heeft tot het hoofd van het gezin. Daarom kun je zien dat Wilhelmus de laatste in de rij, een zoon van Petrus en Johanna is.

Ook op bovenstaand document is af te leiden dat ze wonen op de Groenstraat 87, en dat Petrus op 14 juni 1910 is overleden. Op 1 maart 1911 vertrekt Petronella, een dochter, naar Mierlo. En dan blijven moeder en de drie zoons over en op 12 maart vertrekken moeder en Petrus naar elders, en gaat Wilhelmus op 8 jarige leeftijd naar het nieuw opgezette tehuis ( klik op de link voor meer informatie) van de zusters in het dorp. En dan vertrekt ook Johannes op 27 maart naar Mierlo.
Hieronder links in het register de inschrijving in maart 1911

Over de Gerardus uit het uittreksel hierboven zijn we het nog niet eens, of het wel directe familie is, maar dat zoeken we nog uit.

We hadden al weinig aanknopingspunten voor Wilhelmus, en dat wordt er niet beter op om te volgen wat er allemaal gebeurt met iedereen.
Op 8 november 1903 is Wilhelmus, de jongste broer van Johannes geboren.
In 1910 komen de zusters naar Lierop en openen daar een liefdesgesticht, en je kan daar alles over lezen als je op de link, opgezette tehuis, hierboven klikt. Een lagere meisjesschool, een kleuterschool en bejaardentehuis. En op het uittreksel rechts en links kun je zien dat Wilhelmus daar ondergebracht wordt als bestedeling in maart 1911.
De betekenis van bestedeling die ik heb gevonden:
Een bestedeling is iemand die wordt uitbesteed. Dat wil zeggen, zijn of haar kost en inwoning. Door de gemeente of vaker nog door de kerk of een speciaal daarvoor opgerichte stichting. De uitbesteding vond soms plaats bij particulieren, vaker werden mensen die niet in staat waren in hun eigen levensonderhoud te voorzien opgevangen in huizen: gasthuis, armenhuis of besteldelingenhuis genaamd.Hierboven in het uittreksel, 4 zusters die in 1910 ingeschreven werden, en vanaf nummer 5 Wilhelmus waarschijnlijk ook inwoners die er kwamen wonen.

Hierboven 3 uittreksels uit het dienstboderegister van Nooijen en Johannes van Moorsel en A. van Wilderen. De eerste in juni 1928, en hierboven in maart 1929.

En als laatste hierboven als dienstbode bij A. van Wilderen in maart 1930, verder hebben we niets kunnen vinden ook geen overlijdensbericht.
Mochten we meer informatie vinden dan zullen we dat uiteraard zo snel mogelijk hier laten weten.

En we sluiten de periode van Petrus van Moorsel en Johanna van den Eijnden af met de overlijdensaktes.
 Later meer over Johannes op de pagina van de familie van Moorsel-van Duijnhoven.


We zijn begonnen met jullie opa Johannes, daarna zijn vader Petrus en Johanna van den Eijnden, en nu gaan we verder met de vader van Petrus en dat is ook Petrus. Deze Petrus is geboren op 7 maart 1817 in Lierop, en op 25 mei 1844 getrouwd met Petronella Welten, en is overleden op 24 augustus 1854 ook in Lierop.
Links de geboorteakte van Petrus en rechts weer de geboorteakte van zijn vader, want dan kunnen we straks weer verder nietwaar. En de Petrus links is het laatste kind uit dit huwelijk van 7 kinderen.
6 dochters en 1 zoon en denk daar maar eens over na want stel dat de laatste ook een dochter was geweest….wat dan?

Links de huwelijksakte en onderstaand de kinderen uit dit huwelijk:

Peternel van Moorsel 1845-1848

Helena Maria van Moorsel 1847-1847

Wilhelmina van Moorsel 1848-1863

Petronella van Moorsel 1849-1894

Theodora Maria van Moorsel 1851-1928

Antonia van Moorsel 1852-1854

Petrus van Moorsel 1854-1910= de vader van Johannes, jullie opa.
4 van de 6 dames was geen lang leven gegund zij zijn vroeg gestorven. Maar met Petronella en Theodora ging het beter, zo ook met Petrus zoals je kunt zien.
Petronella is zelfs 2 keer gehuwd, op 17 januari 1876 in Lierop met Simon Joseph van den Broek en op 19 november 1888 in Geldrop met Antonius Beks.

En Petrus is met Johanna van den Eijnden getrouwd op 12 januari 1894, maar daar weten we alles van natuurlijk.

Hieronder de geboorteaktes en overlijdensaktes van de 4 dames die maar kort geleefd hebben.

Peternel geboren op 31 maart 1845,
overleden op 21 juni 1848,
3 jaar

Helena Maria geboren op 25 feb.1847,
en overleden op 6 maart 1847,
14 dagen.

Wilhelmina geboren op 19 mei 1848,
en overleden op 1 april 1863,
14 jaar.

Antonia geboren op 12 nov. 1852,
en overleden op 3 oktober 1854,
2 jaar.

Maar met Petronella gaat het heel anders, hieronder de twee huwelijksaktes van haar huwelijken.

Het eerste huwelijk op 17 januari 1876 in Lierop met:
Simon Joseph van den Broek

Het tweede huwelijk op 19 november 1888 in Geldrop met:
  Antonius Beks

Hierboven nog een uittreksel uit het bevolkingsregister van Geldrop met de kinderen uit haar eerste huwelijk, en rechts de overlijdensakte uit 1894.
En dan hebben we nog 1 dame tegoed: Theodora Maria.


Hierboven het geboortebewijs van Theodora Maria, en links de huwelijksakte op 25 februari 1881 in Lierop met Johannes van Vlerken uit Mierlo geboren op 23 mei 1851 en overleden op 3 juli 1916.
En daar komen een hele reeks kinderen uit voort,kijk maar eens hieronder.

De kinderen op een rijtje:

Wilhelmus 29 januari 1882-27 juli 1887

Petronella Maria 29 augustus 1883

Aldegonda 19 november 1884

Petrus Henricus 4 juni 1886-31 augustus 1889

Wilhelmina Josephina 14 maart 1888

Antonia 17 maart 1889

Antonius 20 juli 1890

Wilhelmus 16 februari 1892

Henricus Josephus 18 maart 1894-8 februari 1896En hierboven, de overlijdensakte van Theodora Maria, die op 29 september 1928 in Eindhoven is overleden.

Op het bovenste uittreksel staat de volgende generatie alweer klaar, Theodorus van Moorsel en zijn vrouw Petronella Kusters.

En op het onderste uittreksel staat Petronella Welten nog een keer met de kinderen. En op het middelste overlijdensbewijs staat Petrus van Moorsel die op 24 augustus 1854 is overleden, en op het rechtse overlijdensbewijs staat Petronella Welten die op 21 juni 1882 is overleden.We gaan verder met Theodorus van Moorsel, links nog een keer het geboortebewijs van Petrus van de vorige generatie, en daar kunnen we met een beetje moeite zien dat zijn vader Theodorus was en zijn moeder Petronella Kusters. En hierboven het doopbewijs van Theodorus op 18 februari 1787 en hij is op 23 oktober 1852 in Lierop overleden.


We weten nu dat Theodorus op 6 oktober 1812 in Lierop is getrouwd met Petronella Kusters.
Zij krijgen 4 kinderen:
Peter geboren op 2 augustus 1814-4 aug. 1814

Wilhelmina geboren op 18sept.1815-17 okt. 1816

Petrus die met Petronella Welten getrouwd was.

Wilhelmina geboren op 25 december 1818

Hierboven nog drie uittreksels uit het bevolkingsregister, de twee links zijn uit ongeveer 1830 en de rechtse is uit ongeveer 1840.

 


Hierboven en links hebben we de huwelijksakte van Theodorus en Petronella.
Helaas is het de Franse versie.

Hierboven de uittreksels van de geboorten en overlijden van de twee eerste kinderen van Theodorus, links van Peter en rechts van Wilhelmina.
Dan krijgen we Petrus van de vorige generatie die getrouwd was met Petronella Welten. En ook hier weer wat als Petrus een dame was geweest???
Blijft als enige en vierde nog over Wilhelmina en daar gaan we mee verder.

Hierboven de geboorteakte van Wilhelmina op 25 december 1818.
En rechts de huwelijksakte met Peter van Brussel, enig leeftijdsverschil mag er zijn niet?

We hebben verder geen geboorteakte van Peter van Brussel maar hierboven staan wel drie doopbewijzen uit 1788 en allemaal op dezelfde dag, verder is deze Peter van Brussel al eerder getrouwd geweest met Godefrida van Bussel die op 1 november 1831 is overleden. Maar we gaan verder met de kinderen uit zijn tweede huwelijk met Wilhelmina.

De geboorteakte van Theodorus Peter van Brussel zoon van Wilhelmina en Peter op 19 december 1843.

De geboorteakte van Peternel van Brussel dochter van Wilhelmina en Peter op 6 maart 1846.

De overlijdensakte van Theodorus Peter van Brussel op 31 augustus 1844. 7 maanden oud.
En hierlangs de overlijdensaktes van Wilhelmina en Peter.
Wilhelmina is overleden op 23 maart 1847.

 Peter is overleden op 29 januari 1871.

En zoals het al eeuwen gaat ook deze ouders overlijden links Petronella op 11 december 1844 en rechts Theodorus op 23 oktober 1852 en daaruit blijkt dat zijn vader Willem van Moorsel is en zijn moeder Gertruda van Heugten. En daar gaan we hieronder weer mee verder.


We zijn ondertussen toe aan het laatste echtpaar van de familie van Moorsel waar we iets van kunnen zeggen, en laten zien natuurlijk.
Maar geboorteaktes kunnen we niet laten zien eenvoudigweg omdat we ze niet hebben kunnen vinden.
Maar mochten in de toekomst nog documenten tevoorschijn komen dan zullen we ze jullie zeker niet onthouden natuurlijk!!

Je zal het niet geloven, maar al deze documenten hierboven en hierlangs gaan over het huwelijk van Wilhelmus en Gertruda of Geertruijda.
Zij zijn getrouwd op 14 mei 1775 in Asten, en als je op het document klikt en hij wordt groter dan kun je het zelfs lezen.En hieronder volgt het lijstje met kinderen die ze kregen:
Johanna 1776
Mechtildis 1778
Johannes 1780
Hendrina 1783

Francisca 1785
Theodorus 1787,
die met Petronella Kusters getrouwd was.
Lambertus 1789
Petrus 1792,
Je ziet het is weer een heel stel, 8 in totaal, die op de wereld gezet zijn en eten moeten krijgen.

En hierboven kun je zien dat Gertruda op 8 januari 1793 is overleden.

We kunnen ons enigszins voorstellen hoe het Wilhelmus is vergaan toen, of eigenlijk kunnen we ons dat niet voorstellen en moet ontzettend zwaar geweest zijn.
Maar volgens mij is hij niet bij de pakken neer gaan zitten, want 3 jaar later trouwt Wilhelmus voor de tweede keer, hieronder weer de huwelijksakte.

Hierboven de doopakte van Johanna Maria van Kessel uit Mierlo in 1757.
Op de onderste regel van het document kun je alles nog eens rustig nalezen als je zin hebt.

Hierboven en rechts zijn de documenten van het huwelijk tussen Wilhelmus en Johanna Maria op 13 november 1796, bijna 4 jaar na het overlijden van Gertruda in 1793.


En Wilhelmus was het nog niet verleerd want op 10 april 1798 wordt er nog een kind geboren en zij noemden hem Gerardus.
Links drie doopbewijzen die we gevonden hebben, waarom weet ik ook niet, maar het zal wel gemoeten hebben in die tijd.

En hiermee sluiten we de pagina over de familie van Moorsel af, hieronder nog de overlijdensaktes van Wilhelmus en Johanna Maria.

Links de akte van overlijden Johanna Maria van 22 mei 1835, en rechts die van Wilhelmus op 11 april 1809.


Heb je iets voor de site? Of vragen? Laat het ons weten, alles is welkom, foto's, verhalen, enz. enz. Via e-mail toonsanders@kpnmail.nl zijn we altijd te bereiken.


Maak jouw eigen website met JouwWeb